ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
interests
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
Temple

วัดซุยกันจิ (Zuiganji)

"เชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้ทุกความปรารถนา เพียงแค่เขียนบน  Ema ป้ายไม้ขอพรแผ่นเล็กแล้วแขวนไว้...นี่คือเหตุผลที่มีผู้คนมากมายมาเยือนวัดซุยกันจิแห่งนี้"

               การเขียนขอพรบนป้ายแผ่นไม้เล็กๆ ที่เรียกว่า Ema นี้ เป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นว่าคือการอธิษฐานต่อเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ความปรารถนานั้นเป็นจริง เช่น ขอให้สอบได้ เลื่อนตำแหน่ง มีโชคมีลาภ หรือแม้แต่ขอให้มีลูกสมความตั้งใจที่รอคอย และยังเป็นการบันทึกความตั้งใจไว้บนแผ่นไม้ เป็นสัญลักษณ์ว่าจะมุ่งมั่นในสิ่งนั้นด้วยความศรัทธาโดยมีเทพเจ้าอำนวยพร

 ที่มาภาพประกอบ pixabay

นักท่องเที่ยวนิยมเขียนคำอธิษฐานบนป้ายไม้ขอพร

 

               นอกจากการขอพรจะเป็นสิ่งดึงดูดใจของ วัดซุยกันจิ (Zuiganji) แห่งนี้แล้ว...คนที่มาที่นี่มักจะเดินชมสถานที่โดยรอบกันอย่างเพลิดเพลิน เพราะเพียงแค่ก้าวเท้าเข้ามาใกล้บริเวณ คุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบเย็นที่เกิดขึ้นในใจ แบบที่คงไม่พบได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ด้วยบรรยากาศที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้เรียงรายอยู่  ซึ่งอาจทำให้ต้องหยุดคิดขึ้นมาว่า “นี่เราอยู่ห่างจากธรรมชาติมานานเท่าไหร่แล้ว”  ในทุกก้าวขณะที่เดินผ่านสวนหินที่จัดวางอย่างลงตัว สวยงามบนความเรียบง่าย ตามคติของนิกายเซน 

บรรยากาศร่มรื่นในสไตล์การจัดสวนแบบเซน 

 

ที่มาภาพประกอบ marumura.com

สถาปัตยกรรมที่คงความงดงามทางประวัติศาสตร์

               

ที่มาภาพประกอบ jnto.or.th Zuigan-ji Temple©JNTO

บรรยากาศวัดซุนกันจิในฤดูหนาว 

 

               ไม่เพียงแต่สถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามทั้งรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงาม และวิหารที่งดงามด้วยภาพวาดนกยูง  ประตูโอนะริมน (Onarimon)  และประตูนะคะมน (Nakamon) สถานที่แห่งนี้ยังมีความเป็นมาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างโดยคำสั่งของเจ้าเมือง Date Masamune ในปีค.ศ.1604  และตกแต่งอย่างวิจิตรแบบสถาปัตยกรรมแห่งยุค Azuchi และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ  อาจกล่าวได้ว่า วัดซุยกันจิ เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ 

 

งานศิลปะอันล้ำค่าถูกเก็บรักษาไว้ภายในวิหาร

 

การเดินทาง

เดินเพียงไม่กี่ก้าวจากท่าเรือมัตสึชิมะ และจากสถานี JR Sendai โดยสายรถไฟ JR Senseki  ลงที่สถานี JR Matsushima-Kaigan ใช้เวลา 30 นาที  แล้วเดินเที่ยวชมสถานโบราณสถานต่างๆ 

 

Tips

- ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 700 เยน / เด็ก 400 เยน (รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์)

- เวลาเปิด-ปิด 8:00-17:00 น. (เข้าชมก่อนเวลาปิด 30 นาที หรือ 90 นาทีในฤดูหนาว)

- ป้ายขอพรที่วัดนี้จำหน่ายโดยตรงจากทางวัด

 

ที่มาภาพประกอบและเนื้อหา marumura.com / muangthai.com

 

Book Your Trip