ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
interests
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
Temple

ศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ (Gozanoishi Shrine)

“ศาลเจ้าแห่งตำนานเรื่องเล่า เป็นสถานที่แห่งรอยอดีตที่ทิ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคนรุ่นหลัง และทำให้ให้ความรุ่งเรืองของวัฒธรรม การให้ความสำคัญกับการเคารพ และความศรัทธาของบรรพชน”

               ใครที่เลือกมาเที่ยวในภูมิภาคโทโฮคุนี้ นอกจากจะเป็นคนที่รักในการเดินทาง ธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบ slow life แล้ว ก็น่าจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ตำนาน รวมไปถึงความเชื่ออีกด้วย เพราะแถบนี้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งบ้านเกิดของคนญี่ปุ่น นั่นแปลว่าเรื่องราววิถีชีวิตของวันวานยังคงมีชีวิตอยู่ในวันนี้ ซึ่งเราจะเห็นได้จากปราสาท วัด หรือแม้แต่ศาลเจ้า

 

และถ้ามาถึงอะคิตะเพื่อชมความงามของ ทะเลสาบทะซะวะ ทะเลสาบที่สถานที่ห้ามพลาดอันโด่งดังแล้วล่ะก็ คุณต้องสะดุดตากับ ประตูโทริอิสีแดงสด ตัดกับป่าไม้เขียวขจีบริเวณติดกับทะเลสาบ ซึ่งเป็นประตูของ ศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบนั่นเอง

 

ที่มาภาพประกอบ japantimeline

 

ประตูศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ สวยโดดเด่นริมชายฝั่งทางเหนือทะเลสาบทะซะวะ

 

ศาลเจ้าโกะซะโนะอิชิ ถือเป็นศาลเจ้าบูชาเทพเจ้าแห่งความเยาว์วัย ตามเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำทะเลสาบทะซะวะ และอุทิศให้กับ เจ้าหญิงทัตสึโกะ ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงบริเวณภายในศาลเจ้า จะมีรูปปั้นเจ้าหญิงที่เป็นมังกรครึ่งร่าง ร่องรอยของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตามตำนาน ทัตสึโกะฮิเมะ หรือ เจ้าหญิงทัตสึโกะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่เพราะนางขาดความยับยั้งใจจนดื่มน้ำมากเกินไป ทำให้ต้องคำสาบกลายร่างเป็นครึ่งมังกรน้ำ อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้

 

ที่มาภาพประกอบ kensoudan

 

“เจ้าหญิงทัตสึโกะ” ผู้ต้องคำสาบจนกลายร่างเป็นมังกรน้ำครึ่งร่างเฝ้าทะเลสาบทะซะวะ

 

และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความเชื่อที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในอดีต ที่ยังคงมีร่อยรอยให้เห็นเรื่องราว ให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ที่จะเข้าใจความคิด ทัศนคติของคนในยุคนั้น ที่เต็มไปด้วยความศรัทธา และความศรัทธานี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมคนญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างชาติ สร้างวัฒนธรรม สร้างความรุ่งเรืองมายาวนานจนถึงตอนนี้

 

การเดินทาง จากสถานี Tazawako นั่งรถเมล์สาย Tazawako Circuit ลงป้าย Gozanoishi

 

 

Tips

- เครื่องรางของศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อในเรื่องของความงาม ใครมีไว้บูชาจะคงความอ่อนวัย

 

 

 

Book Your Trip