ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ

Campaign date : 6 Mar 2016

ตอบคำถามประจำสัปดาห์

ร่วมตอบแบบสอบถามประจำสัปดาห์แล้วลุ้นรับของที่ระลึกกับรายการ TABI Japan With James Jirayu จากประเทศญี่ปุ่น

ของที่ระลึกประจำสัปดาห์นี้ (วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2559)
กางเกงกีฬา จำนวน 2 รางวัล

กติกา

• ร่วมตอบแบบสอบถามตามลิงค์ด้านล่าง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เพื่อการติดต่อกลับจากทางรายการ)

• ทีมงานจะสุ่มรายชื่อจากผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม

• ติดตามการประกาศผลรางวัลได้ในสัปดาห์ถัดไป

• หลังจากประกาศผล ทีมงานจะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัล

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 20 มีนาคม - 26 มีนาคม 2559)

ของรางวัล
กางเกงออกกำลังกาย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. คุณกัญญาพร เพ็ชร์ทอง
2. คุณอภิญญา สุยะแก้ว

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 6 มีนาคม - 12 มีนาคม 2559)

ของรางวัล
กระเป๋าเดินทาง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. คุณวิภาวัลย์ ธีรวชิรกุล

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559)

ของรางวัล
ภาชนะเคลือบพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. คุณยุวลักษณ์ รัตนปาล

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2559)

ของรางวัล
ปลาหมึกนำโชค 2 รางวัล ได้แก่
1. คุณจิรวรรณ ฉายะรถี
2. คุณสุรธิดา

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2559)

ของรางวัล
KUMADE สิ่งนำโชค (เอาวางไว้ที่บ้าน) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. คุณลลิตา ตรีวิทยาภูมิ
2. คุณ Thawat Toparset
ของรางวัล
กระบอกน้ำเก็บความร้อน - เย็น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. คุณพิชญา รัตนา
2. คุณณหทัย แย้มโชติ

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2559)

ของรางวัล
โปสการ์ดวาเลนไทน์ พร้อมลายเซ็น เจมส์ จิรายุ ได้แก่ >> ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559)

ของรางวัล
ตะเกียบคู่ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณพิเชฐ เลียวกิตติกุล
ของรางวัล
กระจก จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณรติพร ด่านรุจิรานนท์
ของรางวัล
ซองผ้าใส่ทิชชู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณบุษยาภรณ์ ใจรักดี

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 24 - 30 มกราคม 2559)

ของรางวัล
กระดิ่งลม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณวริยา สุวรรณวงษ์
ของรางวัล
ปากกาลบได้ และ ดินสอกด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณนภาภรณ์ ยิ่งชาญกุล และ คุณพุธิตา ศรีพายัพ

ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 17 - 23 มกราคม 2559)

ของรางวัล
กระเป๋าสะพาย พร้อมลายเซ็นเจมส์ จิรายุ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณชนิสรา เจริญฤทธิ์
ของรางวัล
กรอบรูป พร้อมลายเซ็นเจมส์ จิรายุ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณจิรพิชญ์ เกียรติพัชรพงศ์

ผู้โชคดีรอการติดต่อกลับจากทีมงาน

Book Your Trip