ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Onsen Garden Food Ryokan

แวะตลาดทะเทะฮานะกัมเปกิ

พร้อมเพลินกับธรรมชาติที่โออิราเสะ ชมน้ำตกโชชิโอตะกิ
น้ำตกคุดัง, ทะเลสาบโทวาดะ,  ภูเขาฮัคโคดะ, หนองน้ำชึตะนุมะ และออนเซ็นครั้งแรกของเจมส์

Book Your Trip