ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Nature Garden Food Festival

ชมเทศกาลแห่หุ่นโคมไฟเนบุตะ

แวะเก็บแอปเปิ้ลในสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  และเพลิดเพลินกับการออนเซ็นแอปเปิ้ลที่สุดประทับใจ  ท้ายสุดพลาดไม่ได้กับปราสาทฮิโรซากิที่ขึ้นชื่อ

Book Your Trip