ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Onsen Food

ฮิกะชิยามะออนเซ็น, รายการอาหารฤดูหนาว

ผ่อนคลายกับบ่อน้ำพุร้อน ฮิกะชิยามะ ออนเซ็น ที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 1300 ปี, เสร็จแล้วต่อด้วยรายการอาหารฤดูหนาว 

Book Your Trip