ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Temple Festival

สัมผัสวิถีซามูไร โนมะโออิ

 เทศกาลประเพณีของซามูไรที่มีอายุยืนนานเกิน 1000 ปี "โนมะโออิ"

Book Your Trip