ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Historic Food Festival

งานเทศกาลดนโดะ

เดินทางไปที่ศาลเจ้า โอซากิฮาจิมังกุ เพื่อค้นหาเทศกาลพื้นเมืองที่ผู้คนหลากหลายไม่ใส่เสื้อและเดินเข้าไปในบริเวณศาลเจ้าที่มีเปลวไฟขนาดใหญ่ พิธี

ฮาดะกะไมริ ของงานเทศกาลดนโดะไซ จากนั้น ไปชิมของอร่อยอย่าง โมจิโมจิมิคุมะกิโบ

Book Your Trip