ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Onsen Food

เพลิดเพลินกับออนเซ็น

เดินทางไปโรงแรม โคะโย ที่อยู่ในเมือง คะมิโนะยะมะ พร้อมเพลิดเพลินกับออนเซ็นส่วนตัวที่อยู่ด้านนอกห้องพัก และอาหารขึ้นชื่อ ของยามางาตะ เช่น เนื้อโยเนซาวะ เนื้อวัวขึ้นชื่อของยามางาตะ และ อิโมะอิ มันต้มที่เป็นอาหารพื้นเมือง

Book Your Trip