ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Onsen Ryokan

นิวโทออนเซ็นเคียว ซึรุโนยุ

ค้างคืนที่โรงแรมออนเซ็นเก่าแก่ "นิวโทออนเซ็นเคียว ซึรุโนยุ" เป็นออนเซ็นแบบเปิดโล่งอยู่ในป่า ถูกค้นพบเมื่อ 300 ปีก่อน โดยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และการเดินทางในครั้งนี้ของหนุ่มเจมส์ยังมีตอบคำถามกับแฟนๆ ทาง Twitter อีกด้วย

Book Your Trip