ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เจมส์จิ
JAMES JI TRIPS
Loading player please wait...
Ryokan

ประสบการณ์ที่ประทับใจในโทโฮคุ

 Tabi Japan With James Jirayu ตอนสุดท้ายพบการเดินทางสุดพิเศษของหนุ่มเจมส์-จิรายุ ที่ไม่ได้ออกอากาศ และอันดับสถานที่ต่างๆ ยอดนิยมที่หนุ่มเจมส์ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งงานนี้หนุ่มเจมส์คัดเลือกมาด้วยตัวเองอีกด้วย

Book Your Trip